2018-07-17
Open
#1 "TDD 실천법과 도구" 책 전체를 PDF 공개합니다. star
2018-07-17 Open
Tasks

2010년 6월에 출간되었던 "TDD 실천법과 도구" 책 전체를 PDF로 공개합니다.

책소개: 진주출장안마

통영출장안마╯예약금없는출장샵☊통영용암동 모텔(통영분당 마사지 추천)↭〖통영포항 타이 마사지〗§통영아주대 안마방⇞통영종아리 마사지 기계◐통영정준하 마사지コ통영역출장안마☟통영운정 안마방

5년 계약기간이 끝났을때 갱신을 하지 않았고 출판사에 절판을 요청했습니다. 그러자 조금씩 팔리는데 왜 절판하냐, 차라리 2판을 내면 어떻겠느냐라는 제안이 있었지만 그냥 절판을 원하다고 했습니다.

2년전인 2016년 이맘때쯤 절판요청이후 1년이 지나서야 최종 절판이 되었다고 출판사로부터 연락을 받았었죠.

절판 요청 이유는 이랬습니다.

그로부터 다시 2년이 지났습니다.

간간히 관련해서 메일을 받았고 절판후에는 책을 구할 수 있냐는 문의를 드물게 받곤 했었습니다.
비록 기술 책으로서의 그 가치에 의구심이 있어 절판했지만 일부에게는 어떤 의미로 도움이 될 수 있을까 싶어 출판사에 메일을 보내 다시 한 번 양해를 구하고 책 전체를 공개하기로 했습니다.

여유가 된다면 각 장 별로 바뀐 생각이나 추가 코멘트를 조금씩 붙여서 올려볼까 합니다.

통영출장안마⇙예약금없는출장샵✐통영용암동 모텔(통영아주대 안마방)❣〖통영나무위키 안마방〗└통영출장만족보장➹통영속초 마사지▩통영도쿄 안마방◥통영금호동 안마방◐통영안마방 풀코스

강진서현역 안마방

두 줄의 저자 서문에는 제 마음이 담겨 있었습니다.

그래서 길게 쓰지 않고 그저 한 자라도 더 읽어주었으면 했습니다.

그리고 무려 25분의 베타 리더가 참여해 주셨습니다.

네 그렇습니다. 이 책은 제 책이라고 할 수 없는 책입니다. 주변의 동료와 책안의 스승과 리더로 참여해 주신분들이 썼고 저는 보고 느낀걸 타이핑을 했다고 보는 편이 더 맞는 책입니다.

통영출장안마╄예약▷통영용암동 모텔(통영전립선 마사지 야동)↔〖통영인도 뉴델리 마사지〗➨통영수원역 안마방◙통영다낭 밤문화 마사지✕통영연수동 마사지ソ통영동암역 마사지◢통영마사지 앱

1장 예고)


통영출장안마╙출장부르는법☪통영용암동 모텔(통영아로마 마사지 부작용)ル〖통영까치산 안마방〗━통영여수 안마방⇈통영대림동 마사지●통영흥출장안마☄통영안마방 아다❃통영구로 안마방

이 책의 편집은 무려..

통영출장안마☑출장부르는법キ통영용암동 모텔(통영콜녀)✖〖통영사당 마사지〗↴통영장안동 마사지↮통영어깨 마사지フ통영세븐 안마방✖통영중국 마사지 가격U통영포천 마사지

조연희 편집자님은 어렸지만 최고였죠.

통영출장안마✍예약▼통영용암동 모텔(통영안마방 에이스)┇〖통영쿠알라룸푸르 마사지〗∴통영여성전용 마사지ヤ통영제주시청 마사지❉통영영천 안마방ノ통영포항 양덕 마사지➹통영자궁 마사지

사실 처음엔 농담을 정말 많이 넣었는데 거의 다 잘렸습니다. 개인적으로는 아쉽습니다만 생각해보면 보통 제가 농담을 하면 대개 저만 좋아했고 전체적으로 설문이나 평가가 안좋았었기 때문에 (...) 조연희 편집자님이 요령있게 잘 잘랐다고 생각은 하고 있습니다.

통영출장안마전주출장안마인제안와상융기 마사지통영로미로미 마사지통영콜 걸╉통영포항 양덕 마사지▌[bracketl13]통영안마방 부산[bracketr13]통영서울대 안마방╙통영야 동 마사지┭통영상추 안마방┉통영마사지나라«통영의정부 마사지ミ통영동래 안마방►[bracketl14]통영인천 서구 마사지[bracketr14]통영서울출장안마☻통영일본 마사지 품번☆통영마사지 레전드✔통영파타야 마사지024시출장샵순천출장안마동해외국인출장만남통영안마방 어플통영안마방 비아그라╜통영금정 마사지│[bracketl15]통영안마방[bracketr15]통영안마방 태국☵통영안마방 창업〓통영오창 마사지μ통영안마방 건마◑포항출장샵
Issue Sharer
Comment 5

  • Markdown help
  • Header
  • Text Style
  • Link
  • List
  • Checklist
  • Image
  • Blockquote
  • Code
  • Table
  • Short Link
  • Markdown Input통영인천 안마방 후기♂통영y존 마사지↕〔통영안마방 정보〕통영만남 카톡▒통영이천 마사지⇥통영중국 마사지 후기☞통영단발 안마방☁임실양평 마사지
  • 안산부산 해운대 출장
  • 통영출장안마
  Markdown Output
  # This is an H1
  ## This is an H2
  ### This is an H3
  
  # This is an H1 ## This is an H2 ### This is an H3
 • Markdown Input
  Markdown Output
  *This is an italic*
  **This is an bold**
  ~~This is an strike~~
  
  *This is an italic* **This is an bold** ~~This is an strike~~
 • Markdown Input
  Markdown Output
  - Red
    1. White
    2. Blue
  - Green.
  adko.xyz통영다크서클 없애는 마사지통영안마방 도찰⇂통영금천구 마사지♮[bracketl17]통영셀룰라이트 마사지[bracketr17]통영출장최고시☌통영요방형근 마사지┧통영부평 안마방ロ통영서울대 안마방⇃통영퇴폐통영무릎 마사지
  - Red 1. White 2. Blue - Green
 • Markdown Input
  Markdown Output
  - [ ] Todos
    - [x] To do A
    - [ ] To do B
    - [ ] To do C
            
  • Todos
   • To do A
   • To do B
   • To do C
 • Markdown Input
  Markdown Output
  ![title](https://repo.yona.io/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
  
  ![title](/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
 • Markdown Input
  Markdown Output
  > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  >
  > Aenean commodo ligula eget dolor.
  
  > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. > > Aenean commodo ligula eget dolor.
 • Markdown Input
  Markdown Output
  `function test() {console.log("hello world");}`
  
  ```javascript
  function test() {
   console.log("hello world");
  }
  ```
  
  `function test() {console.log("hello world");}` ```javascript function test() { console.log("hello world"); } ```
 • Markdown Input
  Markdown Output
  | Default   | Align center | Align right |
  | ------------ | :----------: | ------: |
  | Carrot    | Red     | 1,000  |
  | Banana    | Yellow    | 32,000 |
  
  | Default | Align center | Align right | | ------------ | :----------: | ------: | | Carrot | Red | 1,000 | | Banana | Yellow | 32,000 | Also, you can copy & paste table from excel sheet
Drag & Drop files here to upload.
Tasks

기대되네요 ^^ 미리 감사합니다.

Reply
  • Markdown help
  • Header
  • Text Style
  • Link
  • List
  • Checklist
  • Image
  • Blockquote
  • Code
  • Table
  • Short Link
  • Markdown Input
   Markdown Output
   # This is an H1
   ## This is an H2
   ### This is an H3
   
   # This is an H1 ## This is an H2 ### This is an H3
  • Markdown Input
   Markdown Output
   *This is an italic*
   **This is an bold**
   ~~This is an strike~~
   
   *This is an italic* **This is an bold** ~~This is an strike~~
  • Markdown Input
   Markdown Output
   - Red
     1. White
     2. Blue
   - Green.
   
   - Red 1. White 2. Blue - Green
  • Markdown Input
   Markdown Output
   - [ ] Todos
     - [x] To do A
     - [ ] To do B
     - [ ] To do C
             
   • Todos
    • To do A
    • To do B통영오창 마사지통영손목 마사지통영기흥구청 마사지통영안마방 커뮤니티통영출장안마통영안마방 나이↡통영강서구 안마방╢〈통영안마방 시간〉통영출장샵안내♥통영대전 여관┡통영안마방 숙박✣통영출장샵 예약금∴원주출장샵24시출장샵익산국산 안마방 몰카예약포항출장샵시흥안마방 초이스 torrent통영출장샵추천☱통영gigi rivera 마사지─〔통영푸켓 크리스틴 마사지〕통영다낭 에덴 마사지μ통영동래 안마방♗통영전지역출장마사지샵↕통영안마방 미러┗통영출장안마통영여주 안마방통영안산 대딸방통영폰섹 녹음♣통영마사지 관리사┒(통영출장샵후기)통영하남 마사지╧통영안마방 못쌈╬통영전기 마사지▷통영카톡 출장 만남☻출장부르는법통영출장안마구미출장안마통영안마방 구분통영출장안마
    • To do C
  • Markdown Input
   Markdown Output
   ![title](https://repo.yona.io/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
   
   ![title](/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
  • Markdown Input
   Markdown Output
   > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
   >
   > Aenean commodo ligula eget dolor.
   
   > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. > > Aenean commodo ligula eget dolor.
  • Markdown Input
   Markdown Output
   `function test() {console.log("hello world");}`
   
   ```javascript
   function test() {
    console.log("hello world");
   }
   ```
   
   `function test() {console.log("hello world");}` ```javascript function test() { console.log("hello world"); } ```
  • Markdown Input
   Markdown Output
   | Default   | Align center | Align right |
   | ------------ | :----------: | ------: |
   | Carrot    | Red     | 1,000  |
   | Banana    | Yellow    | 32,000 |
   
   | Default | Align center | Align right | | ------------ | :----------: | ------: | | Carrot | Red | 1,000 | | Banana | Yellow | 32,000 | Also, you can copy & paste table from excel sheet
  Drag & Drop files here to upload.
 • 카지노사이트
 • 통영여자 안마방♐통영강남 안마방 내상☲[bracketl16]통영일본 마사지 토렌트[bracketr16]통영진주시 안마방➨통영푸켓 크리스틴 러브 마사지↠통영대구 마사지➽통영하단 안마방☝
 • 통영출장안마

  안녕하세요! 이 페이지에서만 1장 링크가 잘못 연결되어있습니다.
  공개도 코멘트 업데이트도 감사합니다!!

  Reply

  그렇네요! 수정했습니다! 알려주셔서 고맙습니다!

  - 천안오일 마사지 av 2018-07-20
  • Markdown help
  • Header
  • Text Style
  • Link
  • List
  • Checklist
  • Image
  • Blockquote
  • Code출장부르는법
  • 통영다낭 호텔 마사지-통영베이징 마사지╓[bracketl18]통영부평 안마방[bracketr18]통영천안 마사지 ㅁㅁㄹ▣통영쥬니공주 안마방➛통영가경동 안마방┢통영스포츠 마사지 후기➛
  • 통영순천 마사지┹통영마사지 야.동♨(통영손목 마사지)통영단양 안마방♤통영구미 모텔 가격β통영대전 모텔 가격❤통영안마방 도찰▽
  • Table
  • Short Link
  • Markdown Input
   Markdown Output
   # This is an H1
   ## This is an H2
   ### This is an H3
   
   # This is an H1 ## This is an H2 ### This is an H3
  • Markdown Input
   Markdown Output
   *This is an italic*
   **This is an bold**
   ~~This is an strike~~
   
   *This is an italic* **This is an bold** ~~This is an strike~~
  • Markdown Input
   Markdown Output
   - Red
     1. White
     2. Blue
   - Green.
   
   - Red 1. White 2. Blue - Green
  • Markdown Input
   Markdown Output
   - [ ] Todos
     - [x] To do A
     - [ ] To do B
     - [ ] To do C
             
  • Markdown Input
   Markdown Output
   ![title](https://repo.yona.io/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
   
   ![title](/assets/images/ico-like-small.png "Yobi")
  • 24시출장샵예약부산출장안마통영출장안마
  • 김해동대구 모텔
  • 통영인도 뉴델리 마사지㍿통영고관절 마사지☊〈통영중국 마사지〉통영김해 모텔 추천┹통영원주 안마방χ통영안마방 아영이┆통영다낭 vip 마사지◇통영출장안마
  • Markdown Input
  • 바카라사이트
  • 출장부르는법
  • 통영출장안마
  Markdown Output
  `function test() {console.log("hello world");}`
  
  ```javascript
  function test() {
   console.log("hello world");
  }
  ```
  
  `function test() {console.log("hello world");}` ```javascript function test() { console.log("hello world"); } ```
 • Markdown Input
  Markdown Output
  | Default   | Align center | Align right |
  | ------------ | :----------: | ------: |
  | Carrot    | Red     | 1,000  |
  | Banana    | Yellow    | 32,000 |
  
  | Default | Align center | Align right | | ------------ | :----------: | ------: | | Carrot | Red | 1,000 | | Banana | Yellow | 32,000 | Also, you can copy & paste table from excel sheet
 • Drag & Drop files here to upload.
  Tasks

  좋은책 감사합니다! 잘읽고있어요. 여담이지만, 농담이 많이 잘린것이 아쉽네요ㅎㅎ

  Reply

  댓글 고맙습니다! 새 해 복 많이 받으세요!

  - 온라인카지노 횡성안마방 나이대
  Add a comment
 • 통영붕따우 마사지
 • 통영의정부 모텔 가격
 • 전주정준하 마사지
 • 통영남순 마사지
 • jnice09-ipp30-wq-zq-0415